Voordrachten, presentaties, etc.

Prof. mr. M.J.A. van Mourik verzorgt jaarlijks talrijke voordrachten (en dergelijke) over actuele onderwerpen voor uiteenlopende gezelschappen. De amusementswaarde van dergelijke optredens mag niet onderschat worden. De vergoeding die in rekening wordt gebracht, is daarmede in overeenstemming.