Een revolutionair erfrechtGeen steen op de andere
Voor goed begrip
De langstlevende echtgenoot mag ongestoord verder leven
Stieffamiliegevaar
Eigen kinderen en stiefkinderen
De verzorgingsaanspraak na onterving van de echtgenoot
De legitieme portie na onterving van een kind
Voorrang voor echtgenoot en levensgezel
Bewind als oplossing voor een beheersprobleem
De executeur als boedelafwikkelaar
Van oud naar nieuw
Schenk- en erfbelasting