Schenk- en erfbelasting

Per 1 januari 2010 is de Successiewet 1956 (SW) ingrijpend gewijzigd. Sindsdien heet de belasting die over schenkingen wordt geheven 'schenkbelasting' en die welke betrekking heeft op erfrechtelijke verkrijgingen 'erfbelasting'.

De tarieven en vrijstellingen worden jaarlijks aangepast aan de geldontwaarding. Deze zijn te vinden in artikel 24 SW (tarieven) en de artikelen 32 en 33 SW (vrijstellingen).


terug