• In september 2010 verscheen de tweede druk van Mijn eigen haard.nl. Dit boek werd geschreven in samenwerking met drs. M.J.J.R. van Mourik, die de fiscale aspecten voor zijn rekening nam.
  Het boek behandelt de juridische, financiële en fiscale problematiek rondom de eigen woning. Het gaat over koop, hypotheek, verzekering, buren, (her)trouwen, (echt)scheiding en overlijden. Een en ander op verantwoord niveau voor een breed publiek uit de doeken gedaan.

  Paperback, 253 pagina's, Kluwer Deventer 2010
  ISBN: 978-90-13-07778-0
  prijs € 22,50


 • In oktober 2010 verscheen de eerste druk van De personenvennootschap, in breed perspectief. Dit boek werd geschreven tezamen met prof. mr. W. Burgerhart die overwegende fiscale aspecten voor zijn rekening nam.
  Het werk behandelt de het wetsvoorstel betreffende de personenvennootschappen (maatschap, v.o.f, c.v.) dat helaas te elfder ure om bedenkelijke redenen werd ingetrokken. Het boek blijft niettemin van belang.".

  Hardback, 202 pagina's, Kluwer Deventer 2010
  ISBN: 978-90-271-5334-0
  prijs € 55,00


 • In 2013 verscheen de twaalfde druk van Huwelijksvermogensrecht, deel 12 in de reeks Monografieën Privaatrecht. Het boek behandelt het Nederlandse huwelijksvermogensrecht, met een accent op echtscheiding.

  Paperback, 212 pagina's, Kluwer Deventer, 2013
  ISBN: 978 90 13 10865 1
  prijs € 49,50

 • In het najaar van 2013 verscheen de zesde druk van Erfrecht, deel 1 in de reeks Monografieën Privaatrecht. Het boek behandelt het Nederlandse erfrecht aan de hand van praktische voorbeelden (casus) en heeft mitsdien een sterk praktisch accent.

  Paperback, 242 pagina's, Kluwer Deventer, 2013
  ISBN: 978 90 13 10864 4
  prijs € 52,00

 • In 2011 verscheen de zesde druk van Gemeenschap, deel B9 in de reeks Monografieën BW. Het boek behandelt vele problemen rondom gezamenlijke gerechtigdheid tot goederen en de verdeling daarvan.

  Paperback, 113 paginaís, Kluwer Deventer
  ISBN 978 90 13 08359 0
  prijs € 41,75

 • Op 28 november 2008 verscheen het boekje "Recht, rechtvaardigheid en ethiek, in het bijzonder in de notariŽle praktijk".

  76 pagina's, Uitgeverij Kluwer Deventer, 2008
  ISBN: 978-90-13-06194-9
  prijs € 15,00