Van oud naar nieuw

Door de invoering van het nieuwe erfrecht rijst de vraag in hoeverre testamenten gemaakt vóór 1 januari 2003, aan herziening toe zijn. Dat is een vraag van overgangsrecht. Als hoofdregel geldt dat de bestaande testamenten geëerbiedigd worden. Zij zullen dus de gewenste kracht hebben, ook al zijn zij vóór invoering van het nieuwe recht gemaakt. Bedacht moet echter worden dat in een testament gebruikte begrippen, zoals 'legitieme portie', volgens het oude recht worden uitgelegd. Wie onder het oude recht een kind 'in de legitieme' heeft gesteld, dient er dus bedacht op te zijn dat dit de oude legitieme is en niet de (kleinere) nieuwe.

Het nieuwe erfrecht biedt veel meer mogelijkheden dan het oude. In het bijzonder voor hen die in bijzondere familiaire of relationele omstandigheden verkeren, kan daarom een bezoek aan de notaris uiterst zinvol zijn. De positie van stiefkinderen kan bij testament worden versterkt, die van eigen kinderen worden verzwakt. Een stiefouder of levensgezel kan bij testament ten opzichte van de kinderen in een riante positie worden gebracht.


terug   |    volgende