De executeur als boedelafwikkelaar

Teneinde de afwikkeling van de boedel in goede banen te leiden, kan de erflater een executeur benoemen. Onder het nieuwe recht moet die benoeming geschieden bij notarieel testament. Benoeming van een executeur is vooral aan te bevelen indien veel erfgenamen (neven en nichten!) aantreden alsmede indien de verstandhouding tussen de erfgenamen te wensen overlaat. Onder het komende erfrecht kan een executeur-testamentair niet meer worden 'afgezet' door kinderen. Zij moeten de door de erflater benoemde persoon accepteren en rustig wachten totdat deze zijn taak heeft volbracht.


terug   |    volgende