Eigen kinderen en stiefkinderen

Indien een of beide echtgenoten kinderen hebben uit een eerdere relatie, kan de behoefte bestaan alle kinderen gelijk te behandelen. Het nieuwe erfrecht komt hieraan tegemoet. Bij testament kunnen de kinderen in een gelijke erfrechtelijke positie worden gebracht. De 'eigen' kinderen kunnen daar niet tegen opkomen met een beroep op hun legitieme portie.


terug   |    volgende