Hartelijk welkom op de site van prof. mr. M.J.A. van Mourik!

U kunt op deze site onder meer actuele juridische informatie vinden op het gebied van het ongehuwd samenwonen, het huwelijk, echtscheiding en overlijden. In dit verband wordt ook plaats ingeruimd voor opmerkingen op het gebied van de zogenaamde 'estate planning' (nalatenschapsplanning).
Daarnaast kan aandacht worden geschonken aan het kopen van een huis en aan de problemen van de ondernemer.