www.professorvanmourik.nl - 13-10-2004


Aandelen leasen

Beursaandelen financieren met geleend geld is zeer verstandig als (per saldo) de betaalde rente lager is dan de koerwinst die op de aandelen wordt behaald. Het probleem zit hem echter in het feit dat de rente doorgaans vast staat maar de koersontwikkeling zeker niet. Deze waarheid als een koe houdt onvermijdelijk in dat het financieren van aandelen met geleend geld uit de aard der zaak een risicovol gebeuren is. Als de geldschuld moet worden afgelost en de koers van de aandelen inmiddels is gezakt, moet geld worden bijgelegd. En dat was niet direct de bedoeling.

Aan het einde van de vorige eeuw keken velen verlekkerd naar de ontwikkelingen op de beursvloer in Amsterdam. Met een zekere afgunst werd geconstateerd dat velen slapend rijk werden. De koersen vlogen de pan uit. Maar helaas, als je geen geld hebt om aandelen te kopen, kun je niet meedoen aan het grote feest. En dus gingen in het financiŽle veld allerlei duistere en minder duistere personen aan het werk om aan de vurige verlangens van de aspirant-aandeelhouders te voldoen. Zij bedachten velerlei 'financiele produkten' gebaseerd op de aandelenhype, waaronder de 'aandelenlease'. Bij dat 'produkt' komt het er op neer dat een bank de koop van aandelen financiert, hetzij met termijnbetalingen hetzij met een som ineens. Formeel blijft de bank eigenaar van de aandelen maar het reslutaat van de koersontwikkeling komt na het verstrijken van een afgesproken periode ten goede aan de geldlener. Het produkt werd wel aangeprezen met de naam 'winstverdriedubbelaar' en door de aanbieders als 'uniek' bestempeld. En u begrijpt het al: duizenden op driedubbele winst belaste mensen trapten er in. Hoewel in de advertanties ook werd gewaarschuwd dat in het verleden behaalde resltaten geen garantie bieden voor de toekomst. Maar een dergelijke zinsnede is niet besteed aan hen wier denken word beheerst door gretigheid.

Aan het begin van de nieuwe eeuw voltrekt zich vervolgens de ramp. De koersen storten in en de geleende gelden moeten worden terugbetaald met de opbrengst van de aandelen. De winstverdriedubbelaar lijdt schipbreuk en de beleggers dreigen mee de diepte in te worden gezogen. Paniek alom. Berouw komt echter na de zonde

Maar zodra de beleggers van de schrik zijn bekomen, bundelen zij de krachten en spoeden zij zich uiteraard naar een advocaat. En er is altijd wel iemand te vinden die bereid is te vuur en te zwaard te verdedigen dat de aanbieder van het produkt onzorgvuldig was in de voorlichting en dus onrechtmatig heeft gehandeld, met als gevolg dat hij zelf dient op te draaien voor de schade. Want, laten we eerlijk zijn, zelf schade dragen valt de moderne mens niet gemakkelijk. Altijd wel wordt er gezocht naar afwentelingsmogelijkheden.

Ik laat me niet uit over de vraag of degene die de Winstverdriedubbelaar in de markt zette voldoende zorgvuldig heeft gehandeld. Daarover zal uiteindelijk de hoogste rechter oordelen.
Evenmin zal ik mij uiten over de kracht van een ander wapen dat is aangevoerd om de schade te beperken. Gesteld wordt namelijk dat in voorkomende gevallen de echtgenoot van degene die de transactie aanging had moeten meetekenen. Dat zou het geval kunnen zijn als het leasen van aandelen als 'huurkoop' moet worden beschouwd. Een dergelijke overeenkomst dient volgens de wet met toestemming van de echtgenoot te worden aangegaan. Wat daar van zij, het op die grond thans nog door de echtgenoot laten inroepen van de ongeldigheid van de achteraf betreurde overeenkomst, lijkt verdacht veel op misbruik maken van bevoegdheid. En dat verdient niet te worden gehonoreerd. Degenen die niet gehuwd is, zal zich trouwens erg ongelukkig voelen met een dergelijke uitkomst.


Prof. Mr. M.J.A van Mourik
© 13-10-2004