Geld lenen

De materiŽle behoeften van de mens zijn vaak groter dan de middelen die hij beschikbaar heeft om deze te bevredigen. Om die reden is het lenen van geld een populair gebeuren. Vroeger was het nog wel eens zo dat lang en stevig werd gespaard om een wens in vervulling te kunnen doen gaan. In de moderne consumptiemaatschappij wordt het geduld niet lang op de proef gesteld. Zien is kopen. Door te betalen met geleend geld wordt het sparen naar de toekomst verschoven. Dat houdt risico's in omdat maar moet worden afgewacht of in de toekomst voldoende middelen ter beschikking zullen staan om de schuld te betalen. Het kan met de geldlener dramatisch aflopen indien bijvoorbeeld met geleend geld aandelen worden gekocht. Helaas gebeurde dat in de vette jaren-negentig nogal eens en zitten nu velen met manden vol gebakken peren. Menige aanbieder van 'financiŽle produkten' - zo heet dat tegenwoordig - heeft zijn zorgplicht jegens de klant niet steeds even serieus genomen. Graaien was het hoofddoel.

Een overeenkomst van geldlening kan aan de keukentafel tot stand komen. De betrokken partijen zijn doorgaans echter niet gelijkwaardig. Een professionele geldverstrekker kan de goedwillende amateur met mooie praatjes degraderen tot slachtoffer. Dat verschijnsel is zo oud als Sint Juttemis maar daarmee is het nog niet goed te praten. De goedgelovige geldlener doet er verstandig aan zich bij de besprekingen te laten vergezellen door een waakhond.

U kunt geld op allerlei manieren lenen. In de wereld van het geld spreekt men van een 'persoonlijke lening' als de geldverstrekker geen zekerheid verlangt. Dat wil zeggen dat hij het geld enkel ter beschikking stelt op grond van uw eerlijke oogopslag en het feit dat u bij het Bureau Krediet Registratie te Tiel niet ongunstig bekend staat. Voor wat hoort wat, uiteraard, en dus betaald u de geldverstrekker een forse rente. Het geleende bedrag kan in zijn geheel op uw rekening worden gestort maar kan ook in rekening-courant ter beschikking worden gesteld, hetgeen er op neer komt dat u op een bepaalde bankrekening tot een zeker maximum rood mag staan. Men noemt dit ook wel een kredietovereenkomst.

Voor het aangaan van een persoonlijke lening heeft u geen toestemming van uw echtgenoot nodig. Deze hoeft dus ook niet te weten dat u mogelijk met schulden overladen bent. Toch kunnen de gevolgen ook voor uw echtgenoot of echtgenote zeer onaangenaam zijn. Deze kan weliswaar niet worden aangesproken voor de betaling maar als u in gemeenschap van goederen getrouwd bent komen de schulden uiteindelijk voor de helft ten laste van beide echtgenoten. Overigens: echtgenoten zijn verplicht elkander de nodige inlichtingen te geven over hun financiŽle wel en wee.

Een geldverstrekker verlangt vaak dat zekerheid wordt gesteld voor de terugbetaling van het geld. Als de geldverstrekker er lucht van krijgt dat u gehuwd of ongehuwd samenleeft, zal voor de zekerheid ook de handtekening van uw echtgenoot worden gevraagd, zodat beiden altijd kunnen worden aangesproken. Ik zou me echter drie maal bedenken alvorens ik 'meeteken' voor de schulden van mijn partner. Daar vloeit nogal eens veel ellende uit voort, vooral als de relatie stuk loopt..

Soms wordt van u als geldlener verlangd dat u iets in pand geeft. Vroeger geschiedde het 'belenen' van spullen via de 'lommerd'. In vele steden herinnert de Lombardstraat aan die praktijk. Horloges en sierraden konden bij een geldhandelaar worden beleend. Als niet aan de verplichtingen werd voldaan kon de geldgever het onderpand te gelde maken. Tegenwoordig speelt de verpanding zich meestal in het groot af. Zo is menige cafe-inventaris verpand aan de kredietverlenende brouwerij. En ook aandelen in een BV zijn nogal eens onderpand voor betaling van de schulden van een BV aan een bank.

Indien u als particulier een som geld van enige betekenis leent, zal de zekerheid al snel moeten worden geboden in de vorm van een hypotheek. Dat wil zeggen dat u niet een roerende zaak, zoals een horloge, maar een onroerende zaak, zoals een huis of een stuk grond in onderpand geeft. Volgende week zal ik het daarover met u hebben.


Prof. Mr. M.J.A van Mourik
© 11-02-2004

terug print