Relatieproblemen

Nu de vakanties zo'n beetje achter de rug zijn, slaat menigeen een zucht van verlichting. Het viel ook niet mee de hele dag op elkaars lip te zitten. Het werd hoog tijd dat er weer enige regelmaat in het leven kwam. Te veel zon en drank hebben uiteindelijk een verwoestende werking op het gestel. En, het moet worden toegegeven, niet alle mensen zien er in zomer- en badkledij even smakelijk uit. Het verlangen naar de herfst groeit wellicht met dedag..

Het is van algemene bekendheid dat tijdens de gezamenlijke vakantie menige relatie zwaar op de proef wordt gesteld. Onschuldige onhebbelijkheden groeien uit tot onuitstaanbare ergernissen. Wat lang met de mantel der liefde werd bedekt, treedt nu in volle omvang aan het zonlicht. De vakantie waar zo lang naar werd uit gezien, begint op een langdurig verblijf in een tandartswachtkamer te lijken. Niet zelden wordt de tijd benut om in de ligstoel eens na te denken over de gevolgen van verbreking van de verdorde relatie.

Als de partners ongehuwd zijn, niet als partners zijn geregistreerd en evenmin samenwonen, heeft de verbreking van de relatie alleen emotionele gevolgen. Betreft het jeugdige personen dan heet het dat het 'uit' is. Ze 'gingen' met elkaar maar nu is het 'uit'. Meestal heeft een van beiden het 'uitgemaakt', soms kwamen ze samen in een goed gesprek tot de conclusie dat er geen toekomst meer is.

Naast emotionele gevolgen kunnen echter ook allerlei aangelegenheden van materiŽle aard spelen. Als op ongehuwde basis werd samengeleefd, rijst de vraag wat moet gebeuren met de huurwoning en de inboedel. In een samenlevingscontract kan daarover het een en ander zijn afgesproken. Maar als dat niet zo is, kan bijvoorbeeld de vraag rijzen wie de bewoning van de gehuurde woonruimte mag voortzetten. Primair is van belang of beiden de status van huurder of medehuurder hebben. Als een van beiden bij de huurder is ingetrokken zonder dat verder iets werd ondernomen, heeft de niet-huurder geen been om op te staan. Hij of zij dient letterlijk zijn of haar biezen te pakken.

Anders ligt het als beide voormalige partners als huurder of medehuurder te boek staan. Als ze er dan samen niet uitkomen, kan de kantonrechter verzocht worden te bepalen wie de huur zal voortzetten.

Indien de woning in eigendom toebehoort aan een van beiden, zit er voor de niet-eigenaar ook weinig anders op dan met have en goed te vertrekken. Vaak wordt echter afgesproken dat bij koop van een woning deze op beider naam zal worden gesteld. In dat geval heeft elk van beiden in beginsel evenveel recht op voortzetting van de bewoning. Maar het dan nog maar de vraag of elk van beide in staat is de ander uit te kopen. Vaak wordt een huis gekocht op basis van twee inkomens en als dan een van de inkomens wegvalt, zijn de problemen niet van de lucht.

Omtrent de inboedel kan ook flink gestreden worden. Weliswaar is alles nu tweedehands, maar degene die de wasmachine niet krijgt toebedeeld, moet wel een nieuwe aanschaffen. Bij een huis is gemakkelijk vast te stellen wie de eigenaar is. Maar bij een magnetron ligt dat minder eenvoudig. Zelfs is niet beslissend op wiens naam de rekening van de leverancier staat. Vaak zal echter mogen worden aangenomen dat degene voor wiens rekening de aankoop geschiedde, de eigenaar is. Als de gehele inboedel door de samenlevers gezamenlijk is betaald, behoren de spullen hen ook gezamenlijk toe. Voor het overige geldt dat, als niemand aannemelijk kan maken dat de zaak van hem of haar is, deze als gemeenschappelijk eigendom wordt beschouwd. Juist om deze reden wordt aan een samenlevingscontract vaak een lijst gehecht waarop is vermeld wat van wie is. Maar dat is een momentopname. Latere aankopen zullen degelijk geadministreerd moeten worden om bij verbreking van de relatie problemen te voorkomen.

De zaken die bij verbreking van de relatie gemeenschappelijk zijn, zullen in redelijkheid moeten worden verdeeld. In een samenlevingscontract kan iets anders zijn afgesproken. Bijvoorbeeld dat degene die in het huis blijft ook de inboedel, tegen vergoeding van de waarde van het aandeel van de ander daarin, mag overnemen.


Prof. Mr. M.J.A van Mourik
© 08-09-2004

terug print